Polityka prywatności

1.Administratorem Państwa danych jest:

KORAX 46 Development Sp. z o.o., Sp.k. 44 -120 Pyskowice, ul. Nasienna 3a 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO), drogą pocztową na w/w adres, mailowo na adres: tg@rybnaparkapartamenty.pl

  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  2. Przechowywanie danych osobowych
  1. Mają państwo prawo do:

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o pisemnie skierowanie wniosku pisemnego na wskazane adresy w pkt. 1 i 2.,

  1. KORAX 46 Development Sp. z o.o., Sp.k. przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, natomiast nie profiluje danych osobowych.